[email protected]
nav
 1. Trang Chủ  >
 2. đá thử vicker độ cứng vicker

đá thử vicker độ cứng vicker

Máy thử độ cứng Brinell Rockwell Vickers hiển thị số Metrology BRV9000ED Máy kết hợp 3 phương pháp đo phù hợp với các dạng vật liệu khác nhau Rockwell Thép cuộn thép nguội thép gia nhiệt thép chịu lực thép tấm cứng hợp kim cứng

[email protected]
Nhận báo giá Trò chuyện trực tuyến

Sản phẩm nóng của chúng tôi

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ ân cần, nó đã đạt được phạm vi phủ sóng toàn quốc và xuất khẩu ra nước ngoài.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Sản phẩm nóng của chúng tôi - Đã được xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và được công nhận là nhà sản xuất tiền cho ngành công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản.

 • My O Cng Vicker HANS VIT NAMNhp Khu V

  My O Cng Vicker HANS VIT NAMNhp Khu V

  Bthu thp vphn tch dliu a knh DEWETRON Thit bo in a nng My hn thic my khThit bthnghim ngnh bt giy giy ti chMy o Cng Vicker Sp xp theo

  hơn
 • My O Cng Micro Vicker HANS VIT NAMNhp

  My O Cng Micro Vicker HANS VIT NAMNhp

  My thnghim vt liu cch in My o cng a nng My o Cng Rockwell My o Cng Vicker My o Cng Micro Vicker My o Cng Brinell My o Cng Cm Tay My o Cng Cao su Nha

  hơn
 • My O Cng Vicker Nhat Viet Industrial Co Ltd

  My O Cng Vicker Nhat Viet Industrial Co Ltd

  My o cng Vicker Serie FV ca hng FutureTech Corp c sn xut ti Nht Bn y ldng my o cng kiu Vicker in tbn tng Cchdvn hnh gip cho vic o cc gitrcng nhVicker HV Knoop HK Brinell HB Fracture Toughness Kc c chnh xc

  hơn
 • MY O CNG A CHC NNG SBRV100E

  MY O CNG A CHC NNG SBRV100E

  My ny lmy o cng a chc nng vi brinell tt vvickers 3 chthnghim v7 cp ca lc lng kim tra c trang bhthng tng vti lc thnghim dti ti ch

  hơn
 • CTNH VT LIU VNGHA Ti Liu Text

  CTNH VT LIU VNGHA Ti Liu Text

  cng Vicker c thuyt minh Anh nm 1925 vc bit n mt cch chnh thc vi kiu kim tra DPH Diamond Pyramid Hardness Vicker chai di lc micro 10g

  hơn
 • My O Cng Vickers Hin S

  My O Cng Vickers Hin S

  My o cng Vickers hin sMay do do cung Vickers hien so bo Thi gian thnghim thay i t5 n 60 s gcho mu thphng My o cng cm tay Thit bgn nhcchnh xc cao vgii o rng cho cc loi vt liu kim loi vrt ds

  hơn
 • Phng Php O Cng Kim Loi Tvn Kthut

  Phng Php O Cng Kim Loi Tvn Kthut

  cng lmt chtiu quan trng trong ckhlin quan cht chn bn ca vt liu cng c o theo n vca cc thang o quy c thang Brinell HB phng php Brinell thang Vickers HV phng php Vickers vthang Rockwell HR phng php Rockwell

  hơn
 • Vickers Chnh Hng U I Tt Nht Girnht Thng 102019

  Vickers Chnh Hng U I Tt Nht Girnht Thng 102019

  My thcng Vickers HUATEC XHV30 Lin hgian hng Mua hng trc tuyn mang li stin li chng la chn a dng vi cc dch vhtrmua hng bn hng thanh ton an ton giao hng chuyn nghip

  hơn
 • Tiu Chun Quc Gia TCVN 25812007 ISO 65071 2005 V

  Tiu Chun Quc Gia TCVN 25812007 ISO 65071 2005 V

  CH THCH 2 Thng thng vic gim l c thlm tng phn tn ca kt quo c bit li vi thVickers t i trng thp vthcng tvi Vickers bi vshn chchyu pht sinh khi o ng cho vt lm

  hơn
 • MY O CNG LOI VICKER SHV500MZ

  MY O CNG LOI VICKER SHV500MZ

  MY O CNG LOI VICKER SHV500MZ p dng hthng iu khin ti vng kn ci thin chnh xc ca lc thvlp li vn nh ca gitrbiu thMY O CNG A CHC NNG SBRV100E

  hơn
 • My O Cng Kim Loi Thit BPhng ThNghim

  My O Cng Kim Loi Thit BPhng ThNghim

  My o cng kim loi rockwell vicker bn cm tay lthit bthcng kim loi nng thp tn linh kin ckhchi tit my cng lthng sclquan trng dng nh gicht lng ca sn phm kim loi sau qutrnh sn xut

  hơn
 • Mt Sphng Php O Cng Vt Liu AZCOM

  Mt Sphng Php O Cng Vt Liu AZCOM

  cng Brinell c xc nh theo cng thc Thng scng Brinell thng c vit lin vi cc iu kin thVd75HB 10500300 cngha lcng Brinel 75 o c khi sdng bi thng knh 10mm lc th500 kg tc ng trong vng 30 giy

  hơn
 • My O Cng My O Cng Rockwell My O Cng

  My O Cng My O Cng Rockwell My O Cng

  Chuyn cung cp cc dng my o cng nhmy o cng kim loi cng thp my o cng vt liu my o cng shore my o cng cao su vnha

  hơn
 • O Cng Rockwell Theo Tiu Chun EN ISO 6508 Cng

  O Cng Rockwell Theo Tiu Chun EN ISO 6508 Cng

  2 Thnghim cng Vickers HV theo tiu chun EN ISO 6507 Phng php kim tra cng Vickers lphng php o cng tvi chyu o chi tit nhvmng vi su vt lm nhPhng php Vickers da trn mt hthng o quang hc

  hơn
 • CC PHNG PHP O CNG VT LIU KIM LOI

  CC PHNG PHP O CNG VT LIU KIM LOI

  hn So vi cc phng php thcng khc bi thBrinell to ra vt lm su vrng nht do php thsbnh qun c cng trn mt phm vi rng hn ca vt o y lphng php ti

  hơn
 • My O Cng VickerCng Ty TNHH Thit BKhoa Hc K

  My O Cng VickerCng Ty TNHH Thit BKhoa Hc K

  cng Vicker thit bo cng Vicker cng cho st thp cng tvi cng phi thp cng HV HV 10 HV30 HV50 Cng Ty TNHH Thit BKhoa Hc KThut Viettech

  hơn
 • My Kim Tra Cng Kim Loi Vickers HV 5

  My Kim Tra Cng Kim Loi Vickers HV 5

  My kim tra cng kim loi Vickers HV 5 0936 620 757 My kim tra cng kim loi Vickers HV 5 dng o cng kim loi theo phng php Vickers lmt sn phm mi vcng nghcao kt hp cc kthut quang hc ckhvin tlmt cng cltng kim tra

  hơn
 • Nguyn Lo Cng Vicker Din N Cng Nghip

  Nguyn Lo Cng Vicker Din N Cng Nghip

  May 04 2016Cch kim tra cng Vicker c thc hin bng 1 mi kim cng hnh chop 4 cnh gc gia 2 mt chop i din l136o Di tc dng ca ti trng xc nh 50N 100N 200N 300N 500N 1000N mi kim cng sto 1 vt lm trn bmt vt liu kim loi

  hơn
 • My O Cng Vickers Huatec MHV5103050 Mn Hnh

  My O Cng Vickers Huatec MHV5103050 Mn Hnh

  My o cng Vickers Huatec MHV5103050 lmy cng bng phng php Vickers dnh cho thy tinh gm smno My sdng mn hnh LCD ln c

  hơn
 • My O Cng Vicker FH5 Tinius Olsen

  My O Cng Vicker FH5 Tinius Olsen

  MY O CNG VICKER FH5 TINIUS OLSEN Tinius Olsen tung ra dng sn phm my o cng FH5 vi cc phng php o linh hot a dng Micro Vickers macro Vickers Knoop Brinell vi dy thang o tHV 002 HV 50 cthnng cp ln ti a 625 Kgs

  hơn
 • Nguyn Lo Cng Vicker

  Nguyn Lo Cng Vicker

  Nguyn lo cng Vicker Cch kim tra cng Vicker c thc hin bng 1 mi kim cng hnh chop 4 cnh gc gia 2 mt chop i din l136 oDi tc dng ca ti trng xc nh 50N 100N 200N 300N 500N

  hơn
 • Cng Vickers Wikipedia Ting Vit

  Cng Vickers Wikipedia Ting Vit

  Php kim tra cng Vickers c pht trin nm 1921 bi Robert L Smith vGeorge E Sandland ti Vickers Ltd lmt sthay thcho phng php Britnell o cng ca vt liu Php kim tra Vickers thng dsdng hn cc php kim tra cng

  hơn
 • Tiu Chun Vt Liu Kim Loi Thcng Vickers

  Tiu Chun Vt Liu Kim Loi Thcng Vickers

  tiu chun Vt liu kim loi Thcng Vickers Tiu chun ny qui dinh phng php kim nh my thcng Vickers phhp vi TCVN 2581

  hơn
 • Cng Vickers Howling Pixel

  Cng Vickers Howling Pixel

  cng Vickers Php kim tra cng Vickers c pht trin nm 1921 bi Robert L Smith vGeorge E Sandland ti Vickers Ltd lmt sthay thcho phng php Britnell o cng ca vt lip kim tra Vickers thng dsdng hn cc php kim tra cng

  hơn
 • MY O CNG BRINELL ROCKWELL VICKERS

  MY O CNG BRINELL ROCKWELL VICKERS

  TBBRV ldng my o cng a nng ca hng Novotest my o c cng theo c3 phng php tiu chun Brinell Vicker Rockwell Thit bphhp vi cc phng thnghim cng nghip vin nghin cu Ddng vn hnh chnh xc cao vi lp li nh

  hơn
 • My O Cng Vicker

  My O Cng Vicker

  My o Cng Rockwell My o Cng Vicker My o Cng Micro Vicker My o Cng Brinell My o Cng a Nng My o Cng Cm Tay My o Cng Nha Cao Su Mu Chun Cng u o Cng Mi o Cng PhKin Cho My o Cng

  hơn
 • My O Cng Vickers My O Chuyn Dng

  My O Cng Vickers My O Chuyn Dng

  cng Vickers tnh bng FS Ly lc thF chia cho din tch bmt lm S Bmt lm S c tnh theo di trung bnh hai ng cho d Bmt lm c to thnh khi tc dng mt lc vo mu thvi mi t kim cng hnh chp

  hơn
 • My O Cng Vickers TECOTEC Group

  My O Cng Vickers TECOTEC Group

  My o cng My o cng khc Tm chun cng My hiu chun cng My o cng cm tay My o cng vn nng My o cng Vickers My o cng Brinell My o cng Rockwell o kim Lc Khi lng Ttrng kin t

  hơn
 • Php Kim Tra Cng Vicker HV

  Php Kim Tra Cng Vicker HV

  Vt o cng Vicker cng Vickers tnh bng FS Ly lc thF chia cho din tch bmt lm S Bmt lm S c tnh theo di trung bnh hai ng cho d Bmt lm c to thnh khi tc dng mt lc vo mu thvi mi t kim cng hnh chp

  hơn

Tin tức và sự kiện

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ ân cần, nó được bán ra nước ngoài.

kfpic02
Xin chào, tôi có thể giúp bạn về sản phẩm, giá cả, vv?