[email protected]
nav
 1. Trang Chủ  >
 2. Vật liệu nhựa chống mòn

Vật liệu nhựa chống mòn

Vật liệu khuôn Vật liệu hút chân không RTM Nhựa chống ăn mòn Filters No products were found matching your selection Nhóm sản phẩm COMPOSITE Nhựa PolyesterVinyl Ester Nhựa Vinyl Ester Nhựa chống ăn mòn Nhựa chống cháy Nhựa đúc

[email protected]
Nhận báo giá Trò chuyện trực tuyến

Sản phẩm nóng của chúng tôi

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ ân cần, nó đã đạt được phạm vi phủ sóng toàn quốc và xuất khẩu ra nước ngoài.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Sản phẩm nóng của chúng tôi - Đã được xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và được công nhận là nhà sản xuất tiền cho ngành công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản.

 • NHA PEEK C CHNG Nha Kthut

  NHA PEEK C CHNG Nha Kthut

  4 Chu n mn Khng ha tan trong cc dung mi thng thng i vi mt lot cc cht phn ng ha hc hu cvvcckhnng chng n mn tt 5 Chu cng lc lvt liu nha chu cng lc tt nht Ngoi ra cn ccng bmt rt tt

  hơn
 • Nhng Loi Vt Liu Chng Chy Tt Cho Ni Tht Gia Nh

  Nhng Loi Vt Liu Chng Chy Tt Cho Ni Tht Gia Nh

  Mn chng chy Vi mn chng chy y lmt loi vt liu rt tt lm ni tht cho cc cng ty xnghip nhhng khch sn khu vui chi gii trcn hchung ctrung tm thng mi hi chvi c tnh rt nhnn cthtrang btrn xe t

  hơn
 • Cung Cp Tvn Gii Php Ngnh Nha Cng Nghip DHI

  Cung Cp Tvn Gii Php Ngnh Nha Cng Nghip DHI

  PEUHMW PE1000 nha cao phn tdng ci thin ma st mn vcc tc nhn xy ra trong mt lot cc ngnh cng nghip Vt liu ny c sdng rng ri trong cc ngnh cng nghip nhvo khnng trt cao chu mi mn chu va p vha cht cao

  hơn
 • Bt Nha PVC Tarpaulin Chng Chy Bt Chng Chy

  Bt Nha PVC Tarpaulin Chng Chy Bt Chng Chy

  Bt nha PVC Tarpaulin chng chy c sn xut trn lp li vi dt cbn cao c trng phPVC nng chy trn 2 mt chuyn dng lm bt photo lu tri nhdi ng nhhi phao hi hay trong may mc nhti chng nc ti du lch

  hơn
 • Sn Xut Phn Phi Bo Ginha Kthut PVCPPPE

  Sn Xut Phn Phi Bo Ginha Kthut PVCPPPE

  Pht Lc chuyn sn xut cung cp vphn phi nha kthutnha tm PVCPPPE Nhn bo ginha kthut PVCPPPE ton quc Lin hngay

  hơn
 • Tng Quan Vnha Epoxy Vt Liu Phvchng Thm

  Tng Quan Vnha Epoxy Vt Liu Phvchng Thm

  Nha epoxy cnhiu ng dng rng ri nhlm cht kt dnh vt liu posite vsn xut sn Trong cng nghip sn xut cht kt dnh epoxy c sdng rt rng ri do cthbm dnh trn gkim loi thy tinh vmt sloi nha khc

  hơn
 • Tm Nha PVC Sdng Lm Bn Thao Tc Vt Liu Nha

  Tm Nha PVC Sdng Lm Bn Thao Tc Vt Liu Nha

  Nha PVC khng chthay ththp khng gmvi c tnh chng n mn ha cht PVC tm phng c ng dng trong ngnh xi mxlmi trng nc thi bn bng ha cht thit bphng thnghim in tmcc vt liu khc khcththay th

  hơn
 • Tm Nha Hi Nam Cng Ty CPhn Thit BCng Nghip

  Tm Nha Hi Nam Cng Ty CPhn Thit BCng Nghip

  Cng ty CPhn Thit BCng nghip HKT Vit Nam lmt trong nhng doanh nghip hng u Vit Nam chuyn cung cp cc gii php vt liu kthut my mc thit bvphtng phc vcho cc cng trnh xlnc thi bmha cht ng ng thot kh

  hơn
 • Vt Liu UHMW PE Chng Mi Mn Dnh Tc Trong Vn

  Vt Liu UHMW PE Chng Mi Mn Dnh Tc Trong Vn

  Vt liu UHMWPE lvt liu nha PE siu cao phn tvi c tnh ni tri vchu mi mn hsma st thp hu nhkhng ht nc chu va p tt ng dng trong cc dy chuyn vn chuyn ct cha vt liu ri nhxi mng than qung

  hơn
 • Tm Nha Vn PVC Tm Nha Gip Tng Vch Tm

  Tm Nha Vn PVC Tm Nha Gip Tng Vch Tm

  Tm PVC vn hay cn c gi vi nhiu tn khc nhtm nha gitm p giMarble tm p gigranite tm p vn hoa cng tm nha pvc vn cm thch tm nha gihoa cng lloi vt liu mi mi ang c sdng nhiu nhm thay thcc sn phm t

  hơn
 • ABS Chng Chy Ht Nha KThut Chng Chy

  ABS Chng Chy Ht Nha KThut Chng Chy

  Ging nhhu ht cc vt liu polymer hu cnha ABS lvt liu dchy vi Chsoxy gii hn thp LOI 183 188 vxp loi HB theo UL94 ABS chy nhanh khi bt la vthi ra nhiu khc vkhi en khng cli cho cc ng dng thc t

  hơn
 • Loi Tm Lp Nha Tm Ly Sng No Ang Phbin Nht

  Loi Tm Lp Nha Tm Ly Sng No Ang Phbin Nht

  Cng nghpht trin ko theo nhng vt liu xy dng cng c ci tin nhm p ng mi nhu cu ca khch hng vthtrng lsn phm lp mi tm lp Eurolines tm ly sng UPVC tn nha sng Poly Pht Lc

  hơn
 • Chng Nng Mi Tn Bng Xp 3 Vt Liu Cch Nhit Tuyt Vi

  Chng Nng Mi Tn Bng Xp 3 Vt Liu Cch Nhit Tuyt Vi

  Oct 12 2018Chng nng mi tn bng xp cho nhxng nhlnhu cu khng ththiu ca mi cng trnh Mnh xin tng hp 3 loi vt liu phbin cch nhit chng nng cho mi tn hin nay

  hơn
 • Vt Liu Nha In 3D HNi PLA ABS Gircht Lng In3DS

  Vt Liu Nha In 3D HNi PLA ABS Gircht Lng In3DS

  In3DS cung cp Vt Liu Nha In 3D vi gircho cht lng kt quin bt ngCc loi nha in 3D gm PLA ABS CPE family TPU 95A PP Breakaway vv

  hơn
 • Sn Xut Phn Phi Tm Lp Nha Tm Vt Liu Cch

  Sn Xut Phn Phi Tm Lp Nha Tm Vt Liu Cch

  Tm lp Eurolines Pht Lc sn xut vphn phi tm lp bng nha tn nha chng n mn ha cht trn ton Vt liu cch nhit Lin kt website

  hơn
 • Tm Nha PVC Chng Tnh In

  Tm Nha PVC Chng Tnh In

  Tm nha PVC lm tnha PVC ckhnng chng n mn ha cht chng thm nc chng bm bi chng tia cc tm khng tnh in vkhng bt chy Vt liu siu bn chu va p ln khng blo ha tui thcao trong mi thi tit vmi trng khc nghit

  hơn
 • Epoxy LVt Liu GVCNhng Cng Dng No

  Epoxy LVt Liu GVCNhng Cng Dng No

  Epoxy lvt liu gEpoxy lhp cht hu cgc nha posite cnhng tnh cht clc bit khng mi trng hn hn cc gc nha khc lin hcng ty cung cp sn epoxy i Gia Vinh c i ngnhn vin tvn bo githi cng sn epoxy tt nht

  hơn
 • 9 Loi Vt Liu Chng Nng Vt Liu Cch Nhit Tt Nht

  9 Loi Vt Liu Chng Nng Vt Liu Cch Nhit Tt Nht

  5 loi vt liu chng nng vt liu cch nhit tt nht hin nay Xp cch nhit XPS Xp cch nhit XPS c lm bng cht do PS thng qua qutrnh c bit mtm cng gin nc c p Cu trc c hn kn vcbt gip cho cnhiu u im bao gm vic cch nhit hon ho

  hơn
 • Quy Trnh Chng Thm Bng Vt Liu Composite

  Quy Trnh Chng Thm Bng Vt Liu Composite

  Vt liu posite FRP vi khnng chng nc chng li sn mn ca ha cht chu c nhit cao chu c p sut ln cbn cao nn khi sdng vt liu posite lm bc phchng thm them li hiu quti a nhng khng phi ai cng bit cch lm vthmbi

  hơn
 • Tm Nha PVC Bn Tm PVC C Cht Lng Ti HNi

  Tm Nha PVC Bn Tm PVC C Cht Lng Ti HNi

  Tm PVC c Pht Lc lvt liu thng minh cththay ththp khng gvt liu tng hp chng n mn khc Sn phm c ng dng rng ri trong cc ngnh Ha Cht Du KhXi Min Thit BLc Nc Thit BMi Trng Khai Thc Khong Sn

  hơn
 • Tm Nha Chng Chy Cch Nhit Chng N Mn NHA

  Tm Nha Chng Chy Cch Nhit Chng N Mn NHA

  Tm nha chng chy vcch nhit PP PE MC POM HoDo cung cp cc loi nha chng chy cch nhit cao cp cho cc khu vc hay my mc cn cch nhit vchu sc mi mn chu lc ma st mkhng sinh nhit cdy vkch thc khc nhau

  hơn
 • Ht Nha KThut Chng Mi Mn Compound Ht Nha

  Ht Nha KThut Chng Mi Mn Compound Ht Nha

  Cng Ty TNHH Sunwell Vina chuyn cung cp vt liu vgii php ci tin cho nha kthut chu mi mn cung cp nguyn liu thvxy dng khoch la chn vt liu phhp nht theo c tnh kthut tnh cht chc kinh tmi trng sdng hiu sut

  hơn
 • SN NHA GIGSN NHA VN GVINYL GIRTI

  SN NHA GIGSN NHA VN GVINYL GIRTI

  Vt liu Bn Tre phn phi slSn nha giggirng dng cao trong vic lt sn nhlt sn nhtm Sn nha chu nc bn cao chng try xc cc ktt Sn phm c phn phi ti Tin Giang Bn Tre An Giang Vnh Long Cn ThLin hngay

  hơn
 • Nha PE

  Nha PE

  Nha PE chu mi mn khng dnh vt liu chng thm tt rt trn cthc sdng trong sn xut mng chng thm Trong cng nghip nha PE c ng dng trong vic c p chi tit vmy cng nghip bao bsn phm nh hnh theo khun csn sn phm dn dng cng nghip

  hơn
 • Nha KThut Chu Nhit Cao Chng Nt VBo Mn

  Nha KThut Chu Nhit Cao Chng Nt VBo Mn

  Vt Liu Sunwell Vina Plastic la chtvn ng thi lnhsn xut vcung cp nha kthut cht lng cao ti Thtrng Vit Nam Trung Quc c cho tt ccc vt liu chu nhit chng nt vvn mn

  hơn
 • Nha Uhmw Pe

  Nha Uhmw Pe

  SN PHM NG DNG Nha UHMW PE c sdng chnh trong thit bthng mi vcng nghip Cc lnh vc chyu lcng nghtxlvt liu dy chuyn lp rp chbin thc phm cng nhcng nghng gi vcng nghvn ti

  hơn
 • Tham Kho Mt Sloi Vt Liu Chto Khun Nha Thit

  Tham Kho Mt Sloi Vt Liu Chto Khun Nha Thit

  Lvt liu rt do chsau vng dun ng thsu vddng gia cng trn my mc hay c Nhm ckhnng chng n mn vbn vng do lp xt bo vVt liu ny cng khng nhim tvkhng chy khi ngoi khng khiu kin thng thng

  hơn
 • Vt Liu Chng N Mn Ha Hc Vt Liu Xy Dng

  Vt Liu Chng N Mn Ha Hc Vt Liu Xy Dng

  mt svt liu FRP loi mi thnh phn lp chng n mn cthlnha nhit do hoc nha nhit rn Nhng loi vt liu ny chu c nhit chu n mn ha hc vchu tc ng va p khtt ng thi chng cttrng thp nn nhvd

  hơn
 • NHA PP THNG DNG Nha Kthut

  NHA PP THNG DNG Nha Kthut

  NHA PP THNG DNG Msn phm Nha PP thng dng ctn khc lPolyprolene vit tt vthng gi lPP lloi nha nhit do tinh thbn mu lvt liu dng tm mu trng trong sut hn PE ty vo kt tinh khc nhau miu chra sn phm ttrong sut n bn trong sut

  hơn

Tin tức và sự kiện

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ ân cần, nó được bán ra nước ngoài.

kfpic02
Xin chào, tôi có thể giúp bạn về sản phẩm, giá cả, vv?