[email protected]
nav
 1. Trang Chủ  >
 2. đào tạo selen

đào tạo selen

Nghiên cứu và chế tạo thành công lớp màng hấp thụ ánh sáng CZTSSe và CIGSSe từ màng hạt nano CZTS và CIGS bằng phương pháp Selen hoá Màng CZTSSe và CIGSSe đơn pha dày từ 600 đến 1000 nm độ kết tinh tốt

[email protected]
Nhận báo giá Trò chuyện trực tuyến

Sản phẩm nóng của chúng tôi

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ ân cần, nó đã đạt được phạm vi phủ sóng toàn quốc và xuất khẩu ra nước ngoài.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Sản phẩm nóng của chúng tôi - Đã được xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và được công nhận là nhà sản xuất tiền cho ngành công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản.

 • NGUYN BMI

  NGUYN BMI

  Ni o to Trng i hc nng nghip I HNi Tn lun n Nghin cu sdng phphm da lm thc n cho gia sc 3

  hơn
 • U Im Ca Sa Mso Vi Sa BBnh Vin Nhi Trung Ng

  U Im Ca Sa Mso Vi Sa BBnh Vin Nhi Trung Ng

  u im ca sa mCht bo lthnh phn dinh dng quan trng nht trong sa mSthiu ht cholesterol vDHA cc cht dinh dng thit yu cho spht trin ca no vcthkhi sdng sa bcthkhin trdbbnh tim mch hay bnh hthn kinh trung ng khi trng thnh

  hơn
 • LThnh Phc

  LThnh Phc

  3Mt skt quhot ng o to NCKH Hng dn vng hng dn 02 lun n TS 01 lun vn Bc schuyn khoa 5 lun vn ThS v55 kha lun DSH Tham gia 04 ti cp b

  hơn
 • Trng Cao Ng In Lc Thnh PhHChMinh

  Trng Cao Ng In Lc Thnh PhHChMinh

  Trng Cao ng in lc TpHCM a cho to tin cy ca ngnh in pha nam ban hnh chng trnh ging dy hCao ng chnh qui vScp nghngnh Nng lng ti to mcc lp ngn hn vnng lng mt tri p mi cho cc hc vin lcn b

  hơn
 • Tc Dng Thn Kca Cht Khong Selen Trong Cuc Sng

  Tc Dng Thn Kca Cht Khong Selen Trong Cuc Sng

  Selen skt hp vi cc kim loi trong cththy ngn chasen cadmium cng vi mt loi protein khc nhlmetalloprotein lm mt tc dng ca cc kim loi c vtng cng qutrnh o thi chng ra khi cth

  hơn
 • Tin Tc Trng I Hc Nng Lm Thi Nguyn

  Tin Tc Trng I Hc Nng Lm Thi Nguyn

  Bn cnh cc hot ng nhLknim Hi tho cn chot ng Trin lm sn phm khoa hc cng nghvo to ca cc thy cvsinh vin ca cc n vtrc thuc i hc Thi Nguyn gm Sn phm thuc cc dn khi nghip ca sinh

  hơn
 • O TO KTON Home Facebook

  O TO KTON Home Facebook

  O TO KTON 15K likes O TO NGHKTON 25 thng 3 thng 4 thng v6 thngTheo chKton mi Chng trnh nghkton ca trung

  hơn
 • Tm Hiu Vvai Trca Selen I Vi CthNEWTHOIDAI

  Tm Hiu Vvai Trca Selen I Vi CthNEWTHOIDAI

  Selen u tin lcht khc Nckhnng lin kt vi cc kim loi nng nhthy ngn vo thi cc kim loi nng ra ng nc tiu Selen cng bo

  hơn
 • Phng Php Nh Tnh Nh Lng Selenium Trong Thc Vt

  Phng Php Nh Tnh Nh Lng Selenium Trong Thc Vt

  Aug 27 2019nh lng bng phng php to dung dch keo selen o quang dung dch keo selen kt quhm lng selen trong mu bo qun kn n nh mu ngoi tri gn nhmt ht Hm lng selen trong rn nh hn thn l

  hơn
 • Vai Trca Se Trong CthTin Tc Skin Khoa

  Vai Trca Se Trong CthTin Tc Skin Khoa

  ch li ca selen Selen chng xy ha Gc tdo chnh lnguyn nhn gy giha cthgy cc bnh tim mch ung thsuy gim hmin dch c thy tinh thSelen cvai trquan trng trong qutrnh phn hy vngn cn shnh thnh cc gc tdo trong cth

  hơn
 • Ca Hng Chuyn Bn Ng Trng HTho Uy Tn Loi 100g

  Ca Hng Chuyn Bn Ng Trng HTho Uy Tn Loi 100g

  o To vChuyn Giao Cng NghSelen c xem lcht ckhnng tng cng hmin dch gip ngn nga ung thNhvo cc hp cht tnhin c bit ng trng htho mang li cc tc ng sinh hc quan trng

  hơn
 • Hng Dn Sdng Selenium IDE

  Hng Dn Sdng Selenium IDE

  Sep 06 2012o to Tester Fresher Tester ISTQB CTFL o to Agile Tester o to JMeter o to Automation Tester o to API Testing Dy Appium Mobile Automated Test Java for Testers SQL for Testers Ting Anh chuyn ngnh IT Tvn vic lm To CV n tng

  hơn
 • TVn Nhng Thc Phm Thc N Tt Cho Da Mn Trso

  TVn Nhng Thc Phm Thc N Tt Cho Da Mn Trso

  Selen khng chgip lm lnh vt thng mcn dit khun m bo vt thng khng mng mnhim trng Cht ny cnhiu trong chi sn vtrng hoc

  hơn
 • Vin O To Quc Ti Hc Hoa Sen

  Vin O To Quc Ti Hc Hoa Sen

  Chng trnh o to Chuyn vin Thit kha sem n cho hc vin nhng kin thc hu ch thit kcc sn phm n tng c o phhp vi yu cu ca mi doanh nghip

  hơn
 • Trang ChVin O To Sau I Hc I Hc Kinh T

  Trang ChVin O To Sau I Hc I Hc Kinh T

  Trang chTrang chVin o to Sau i hc i hc Kinh TQuc Dn Cng ty cphn Truyn Thng Vn Ha Vit VHV Trang chTrang chu Cu hc vin Gii thiu Tuyn sinh Thc sTin sThng tin tra cu Trang chExecutive MBA Tin kinh t

  hơn
 • Go Lt LgTc Dng Ca Go Lt Mchng Ta Khng Nn

  Go Lt LgTc Dng Ca Go Lt Mchng Ta Khng Nn

  Go lt ctc dng gim cn cc ktt nu nhn ng cch nh Internet Vhm lng cht xcao go lt cng cha cc cht dinh dng khc nhvitamin B mangan selen vst cho nn nhiu chem a chung vic gim cn bng go lt mui mgim cn

  hơn
 • Cgi 10 Nm Chin U Vi Ung Thtit L4 Bquyt

  Cgi 10 Nm Chin U Vi Ung Thtit L4 Bquyt

  Cgi tn LM10 nm trc c27 tui c chn on mc ung thvgiai on III nu iu trtch cc chcthsng thm vi nm na Tuy nhin tngy pht hin bnh n by gi10 nm LMvn kin cng sng tip khng chtbo ung thc kim sot hiu qumsc khe

  hơn
 • Top 12 Loi Thuc Tng Cn Tt Nht Trn Thtrng

  Top 12 Loi Thuc Tng Cn Tt Nht Trn Thtrng

  Mar 12 2019Cung cp nhng vi cht mba n hng ngy thng bthiu cho cthnhMagie Km Iod cc nhm vitamin B D EK Selen Gip ngngon n ngon tng cn mt cch tnhin nht Tng cng cbp trong qutrnh tp luyn cho vn ng vin

  hơn
 • DANH SCH NGHIN CU SINH BO VLUN N

  DANH SCH NGHIN CU SINH BO VLUN N

  ngnh o to Hvtn hc vchc danh vni cng tc ca ngi hng dn Tn ti nghin cu Ghi ch1 ng Hoi Nhn 2009 Khong vt hc va ha hc HDC PGS TS Trn c Thnh Vin Ti nguyn vMi trng bin Vin HLKHCNVN

  hơn
 • NH HNG CA VIC BSUNG CC NANO KIM LOI ST

  NH HNG CA VIC BSUNG CC NANO KIM LOI ST

  lp o to kthut chn nui nh hng ca vic bsung cc nano kim loi st ng coban vselen n sinh trng vpht trin bnui hng sa bi bo khcn nh hng ca vic bsung cc nano kim loi st ng coban vselen n sinh trng vpht

  hơn
 • Bsung Selen Trong Thc Phm Gip Sinh Tinh Khoa Hc V

  Bsung Selen Trong Thc Phm Gip Sinh Tinh Khoa Hc V

  Ngoi iu trtheo phc ca bc svic bsung selen tthc phm lcn thit nhm sinh tinh trng tng khnng ccon Th6 ngy 18 thng 10 nm 2019 Hotline 0327 216 216 Thtrng Gio dc vo to tvong

  hơn
 • Sn Phm Sdng Ti Salon Davines

  Sn Phm Sdng Ti Salon Davines

  Nhng kha o to c bit ca chng ti c thit knng cao kin thc ca khch hng vcc liu php bng hng thm cng vi lnghthut thc hin nhng lnghi trliu ci mang n sc khe ton din cho khch hng

  hơn
 • Selenium Cng Dng Liu Dng Tc Dng PhHello Bacsi

  Selenium Cng Dng Liu Dng Tc Dng PhHello Bacsi

  Bn cng cthhi kin mt ngi cchuyn mn c o to sdng cc thc phm bsung cngun gc tho dc hoc bsung cho sc khe Nu bn chn selenium sdng theo hng dn trn bao bhoc theo chdn ca bc sdc shoc nhn vin

  hơn
 • TRUNG TM VI SINH VT CNG NGHIP Vin Cng

  TRUNG TM VI SINH VT CNG NGHIP Vin Cng

  Trung tm Vi sinh vt Cng nghip thc hin nhim vthu thp bo tn lu gicc chng vi sinh vt ng dng trong cng nghip thc phm vcng nghsinh hc to ra cc chng ging mi bng kthut gen thit lp csdliu chng ging cung cp ging vi sinh vt cho nghin cu o to

  hơn
 • Ng Dng Nano St Xlnhim Mi Trng

  Ng Dng Nano St Xlnhim Mi Trng

  Cng nghnano trong xlnhim mi trng Cng nghnano nanotechnology lngnh cng nghlin quan n vic thit kphn tch chto vng dng cc cu trc thit bvhthng bng vic iu khin hnh dng kch thc trn quy mnanmt nm 1 nm 109 m

  hơn
 • Tchc Gio Dc O To PTI

  Tchc Gio Dc O To PTI

  Trng Doanh nhn PTI ln vo to doanh nhn hng u Vit Nam vi kinh nghim vkin thc chuyn mn su ca cc ging vin chuyn gia hng u trong nc vquc t

  hơn
 • Vai Trca Vitamin Vkhong Cht Trong Vic Nng Cao

  Vai Trca Vitamin Vkhong Cht Trong Vic Nng Cao

  Bn cnh selen cng cchc nng nhmt loi enzyme lmt phn ca qutrnh to hormone tuyn gip Hormon tuyn gip rt qua trng trong vic kch thch u vo nng lng cn thit cho stng trng pht trin vduy tr

  hơn
 • O To

  O To

  Thng bo vlch cp Giy chng nhn tt nghip Lp o to nghlut stheo chng trnh nin cht 1 nm 2019 ti TP HChMinh Thng bo vvic kim tra ting Anh i vi Lp o to lut sphc vhi nhp quc tkha III nm 2019

  hơn
 • Cc Khoa

  Cc Khoa

  o to BCLGD Khoa hcCng nghLThDuyn LLan Anh Lc Lim nh lng mt sdng selen trong hi sn bng phng php VonAmpe hotan Tp chKhoa hc vCng ngh50 3 317325 2012 13

  hơn

Tin tức và sự kiện

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng tuyệt vời và dịch vụ ân cần, nó được bán ra nước ngoài.

kfpic02
Xin chào, tôi có thể giúp bạn về sản phẩm, giá cả, vv?